Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ekonomiska utvärderingar av organtransplantationer: En systematisk litteraturöversikt

Jarl, Johan LU orcid and Gerdtham, Ulf LU orcid (2011) In IHE Rapport
Abstract (Swedish)
Organtransplantation har under de senaste decennierna utvecklats från att vara en experimentell behandling till att bli huvudbehandling för en rad sjukdomar. Förbättringar i immundämpande behandlingar anses generellt vara en av huvudorsakerna till denna utveckling, som också har medfört bättre utfall i form av överlevnad och livskvalitet. Under samma tidsperiod har kostnaden per transplantation minskat, vilket också pekar på en förbättrad kostnadseffektivitet. Det är därför angeläget att analysera kostnadseffektiviteten så att samhällets begränsade resurser kan användas effektivt och därigenom maximera utfallen i förhållande till utnyttjade resurser.

Syftet med denna studie är tredelat: att sammanställa kunskapsläget om... (More)
Organtransplantation har under de senaste decennierna utvecklats från att vara en experimentell behandling till att bli huvudbehandling för en rad sjukdomar. Förbättringar i immundämpande behandlingar anses generellt vara en av huvudorsakerna till denna utveckling, som också har medfört bättre utfall i form av överlevnad och livskvalitet. Under samma tidsperiod har kostnaden per transplantation minskat, vilket också pekar på en förbättrad kostnadseffektivitet. Det är därför angeläget att analysera kostnadseffektiviteten så att samhällets begränsade resurser kan användas effektivt och därigenom maximera utfallen i förhållande till utnyttjade resurser.

Syftet med denna studie är tredelat: att sammanställa kunskapsläget om organtransplantationers kostnadseffektivitet, identifiera viktiga kunskapsluckor och föreslå en plan för framtida forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
IHE Rapport
issue
2011:2
pages
51 pages
publisher
IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
ISSN
1651-7598
language
Swedish
LU publication?
yes
id
b39b6d9f-22d6-4d4e-8cd2-faca5f91d67c
alternative location
http://ihe.se/wp-content/uploads/2017/10/IHE-Rapport-2011_2.pdf
date added to LUP
2017-12-10 12:54:58
date last changed
2019-10-17 02:21:19
@techreport{b39b6d9f-22d6-4d4e-8cd2-faca5f91d67c,
 abstract   = {Organtransplantation har under de senaste decennierna utvecklats från att vara en experimentell behandling till att bli huvudbehandling för en rad sjukdomar. Förbättringar i immundämpande behandlingar anses generellt vara en av huvudorsakerna till denna utveckling, som också har medfört bättre utfall i form av överlevnad och livskvalitet. Under samma tidsperiod har kostnaden per transplantation minskat, vilket också pekar på en förbättrad kostnadseffektivitet. Det är därför angeläget att analysera kostnadseffektiviteten så att samhällets begränsade resurser kan användas effektivt och därigenom maximera utfallen i förhållande till utnyttjade resurser.<br/><br/>Syftet med denna studie är tredelat: att sammanställa kunskapsläget om organtransplantationers kostnadseffektivitet, identifiera viktiga kunskapsluckor och föreslå en plan för framtida forskning.},
 author    = {Jarl, Johan and Gerdtham, Ulf},
 institution = {IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi},
 issn     = {1651-7598},
 language   = {swe},
 number    = {2011:2},
 series    = {IHE Rapport},
 title    = {Ekonomiska utvärderingar av organtransplantationer: En systematisk litteraturöversikt},
 url     = {http://ihe.se/wp-content/uploads/2017/10/IHE-Rapport-2011_2.pdf},
 year     = {2011},
}