Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den svenska partsmodellen ur ett nordiskt perspektiv: facklig anslutning och lönebildning

Kjellberg, Anders LU (2024) In Arbetsliv och inflytande
Abstract (Swedish)
Exempel på saker som tas upp i rapporten:
- Rekordstor klyfta mellan arbetarnas och tjänstemännens organisationsgrad:
58 respektive 73 procent 2023 = 15 procentenheter. (sid. 8-9, 13-15, 261-273)
- Den fackliga organisationsgraden steg under ”pandemiåren” 2020 och 2021 men sjönk under ”inflationsåren” 2022 och 2023. Nedgången var mindre 2023 än 2022. (sid. 8-12, 261-281)
- Antalet yrkesaktiva fackmedlemmar ökade 2023. (sid. 232)
- Medlemsutvecklingen i LO-, TCO- och Sacoförbunden 2006-2023. (sid. 239-252)
- Medlemsutvecklingen i LO, TCO, Saco och övriga 2015-2023 (s. 231-234)
- De 35 största fackförbunden i Sverige 2023. (sid. 252-254)
- Sveriges sex största fackförbund 1940-2023. (sid. 340)
- De... (More)
Exempel på saker som tas upp i rapporten:
- Rekordstor klyfta mellan arbetarnas och tjänstemännens organisationsgrad:
58 respektive 73 procent 2023 = 15 procentenheter. (sid. 8-9, 13-15, 261-273)
- Den fackliga organisationsgraden steg under ”pandemiåren” 2020 och 2021 men sjönk under ”inflationsåren” 2022 och 2023. Nedgången var mindre 2023 än 2022. (sid. 8-12, 261-281)
- Antalet yrkesaktiva fackmedlemmar ökade 2023. (sid. 232)
- Medlemsutvecklingen i LO-, TCO- och Sacoförbunden 2006-2023. (sid. 239-252)
- Medlemsutvecklingen i LO, TCO, Saco och övriga 2015-2023 (s. 231-234)
- De 35 största fackförbunden i Sverige 2023. (sid. 252-254)
- Sveriges sex största fackförbund 1940-2023. (sid. 340)
- De fackliga centralorganisationernas andelar av yrkesaktiva medlemmarna. (s. 237-239)
- Rekordstor andel av arbetarna är utrikes födda: 34 procent 2023. (sid. 10-11, 273-281)
- Bland anställda är tjänstemännen mer än dubbelt så många som arbetarna. (sid. 12-13, 285-291)
- Enbart akademikerna är fler än arbetarna. (sid 286-287)
- Paradox: tjänstemännen har den högsta organisationsgraden men den lägsta kollektivavtalstäckningen i privat sektor. (sid. 18, 291-295)
- Minskande andel förtroendevalda medlemmar – kan trenden vändas? (sid. 303-313)
- I Finland och Norge är kollektivavtalen allmängiltigförklarade på delar av arbetsmarknaden. Är allmängiltigförklaring något även för Sverige? (sid. 63-64, 209-216)
- Trepartsöverenskommelser är vanliga i andra nordiska länder. I Sverige finns en trend i denna riktning. (s. 202-209)
- Lönebildningen under Industriavtalet. (sid. 64-108)
- Varför är det så få strejker i Sverige? Sverige har det i särklass lägsta antalet förlorade arbetsdagar även ur ett nordiskt perspektiv. (s. 78-79, 81-91)
- Ett brett spektrum av faktorer påverkar styrkeförhållandena mellan parterna. (s. 94-96)
- A-kassornas organisationsgrad 2006-2023 (sid. 261)
- Andelen direktanslutna till fackliga a-kassor 1990-2023 (sid. 258-260, 319-324)
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@techreport{d8120e9b-83a1-4b42-9c1a-1895de9f0fdf,
 abstract   = {{Exempel på saker som tas upp i rapporten:<br/>- Rekordstor klyfta mellan arbetarnas och tjänstemännens organisationsgrad: <br/>58 respektive 73 procent 2023 = 15 procentenheter. (sid. 8-9, 13-15, 261-273)<br/>- Den fackliga organisationsgraden steg under ”pandemiåren” 2020 och 2021 men sjönk under ”inflationsåren” 2022 och 2023. Nedgången var mindre 2023 än 2022. (sid. 8-12, 261-281)<br/>- Antalet yrkesaktiva fackmedlemmar ökade 2023. (sid. 232)<br/>- Medlemsutvecklingen i LO-, TCO- och Sacoförbunden 2006-2023. (sid. 239-252)<br/>- Medlemsutvecklingen i LO, TCO, Saco och övriga 2015-2023 (s. 231-234)<br/>- De 35 största fackförbunden i Sverige 2023. (sid. 252-254)<br/>- Sveriges sex största fackförbund 1940-2023. (sid. 340)<br/>- De fackliga centralorganisationernas andelar av yrkesaktiva medlemmarna. (s. 237-239)<br/>- Rekordstor andel av arbetarna är utrikes födda: 34 procent 2023. (sid. 10-11, 273-281)<br/>- Bland anställda är tjänstemännen mer än dubbelt så många som arbetarna. (sid. 12-13, 285-291)<br/>- Enbart akademikerna är fler än arbetarna. (sid 286-287)<br/>- Paradox: tjänstemännen har den högsta organisationsgraden men den lägsta kollektivavtalstäckningen i privat sektor. (sid. 18, 291-295)<br/>- Minskande andel förtroendevalda medlemmar – kan trenden vändas? (sid. 303-313)<br/>- I Finland och Norge är kollektivavtalen allmängiltigförklarade på delar av arbetsmarknaden. Är allmängiltigförklaring något även för Sverige? (sid. 63-64, 209-216)<br/>- Trepartsöverenskommelser är vanliga i andra nordiska länder. I Sverige finns en trend i denna riktning. (s. 202-209)<br/>- Lönebildningen under Industriavtalet. (sid. 64-108)<br/>- Varför är det så få strejker i Sverige? Sverige har det i särklass lägsta antalet förlorade arbetsdagar även ur ett nordiskt perspektiv. (s. 78-79, 81-91)<br/>- Ett brett spektrum av faktorer påverkar styrkeförhållandena mellan parterna. (s. 94-96)<br/>- A-kassornas organisationsgrad 2006-2023 (sid. 261)<br/>- Andelen direktanslutna till fackliga a-kassor 1990-2023 (sid. 258-260, 319-324)<br/>}},
 author    = {{Kjellberg, Anders}},
 institution = {{Arena Idé}},
 isbn     = {{978-91-985543-8-0}},
 keywords   = {{svenska modellen; fackförening; Sverige; Danmark; Finland; Norge; Norden; organisationsgrad; lönebildning; industrinormen; Industriavtalet; allmängiltigförklaring; arbetare; tjänstemän; LO; PTK; huvudavtal; omställningsstudiestöd; etableringsjobb; kollektivavtal; utstationerad; arbetskraftsmigrant; Kollektivavtalstäckning; akademiker; TCO; Saco; arbetsgivare; a-kassa; direktansluten; medlemskap; medlemsavgift; inkomstförsäkring; reallön; ekonomisk konjunktur; utrikes född; arbetsmarknadsmodell; partsmodellen; sociologi; sociology; arbetsrätt; Las; partsreglering; självreglering; trepartssamarbete; Medlingsinstitutet; strejk; konfliktfond; strejkrätt; sympatiåtgärd; IF Metall; Unionen; Sveriges Ingenjörer; Kommunal; Handelsanställdas förbund; Facken inom industrin; vita fläckar; anställningsskydd; fackförbund; Frontfagsmodellen; konflikträtt}},
 language   = {{swe}},
 month    = {{06}},
 series    = {{Arbetsliv och inflytande}},
 title    = {{Den svenska partsmodellen ur ett nordiskt perspektiv: facklig anslutning och lönebildning}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/188960814/Arena_Ide_-_Kjellberg_2024.pdf}},
 year     = {{2024}},
}