Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kärleksaffären : Kvinnor och köpenskap i kustens kommers

de Wit Sandström, Ida LU (2018)
Abstract
This is a dissertation about life style boutiques and the shopkeepers who operate them. Lifestyle boutiques are shops where a variety of goods and services is offered and staged as an overall concept, often targeted to specific groups and tastes with atmosphere-creating aesthetics. Aiming to understand how lifestyle is made into retail enterprising, this narrative ethnography describes and analyses stories about and from lifestyle boutiques. Taking point of departure in Pierre Bourdieu's field theory I depict lifestyle boutiques as an area within the field of retail where customers, influencers, media, retailers and suppliers gather around and negotiate specific conceptions and practices. The idea of the shopkeeper as part of a larger... (More)
This is a dissertation about life style boutiques and the shopkeepers who operate them. Lifestyle boutiques are shops where a variety of goods and services is offered and staged as an overall concept, often targeted to specific groups and tastes with atmosphere-creating aesthetics. Aiming to understand how lifestyle is made into retail enterprising, this narrative ethnography describes and analyses stories about and from lifestyle boutiques. Taking point of departure in Pierre Bourdieu's field theory I depict lifestyle boutiques as an area within the field of retail where customers, influencers, media, retailers and suppliers gather around and negotiate specific conceptions and practices. The idea of the shopkeeper as part of a larger context where the forms and ideals for her occupation is negotiated works as an entry point to see and understand the order that organizes the lifestyle boutiques and the collective and symbolic structures where they are embedded.

By putting the lifestyle boutique and the shopkeepers' work in a social and cultural context my objective is to shed light on and problematize lifestyle boutiques as a contemporary phenomenon and make a contribution to the theory development of the growing field of aesthetic labour and aesthetic work. This field proceeds from the notion that aesthetics is a lifestyle marker that gives status and competitive advantages to companies and organizations. The narratives from and about lifestyle boutiques point to several knowledge gaps in relation to how aesthetic work is usually understood and discussed. The staging practices that I identify and discuss open for a wider understanding of aesthetic work where practices that entail handling and staging of things, both physically and how they are depicted, could also be included. This means an understanding of aesthetic work beyond physical expressions and audiences, where aesthetic work is understood as material and narrative staging practices where things are arranged and prepared to correspond to a certain aesthetic or desired expression. This way of understanding and using aesthetic work adds more dimensions to the term that hitherto mostly has been limited to embodied gendered and class-coded abilities. (Less)
Abstract (Swedish)
Det här är en avhandling om livsstilsbutiker och de handlare som driver dem. Livsstilsbutiker är affärer där olika produkter och tjänster erbjuds och gestaltas som helhetskoncept, ofta med hjälp av atmosfärskapande estetik. Med syftet att förstå hur livsstil görs till handelsföretagande beskriver och analyserar denna narrativa etnografi berättelser om och från livsstilsbutiker. Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus fältteori föreställer jag mig livsstilsbutiker som ett område på köpenskapens fält där handlare, kunder, leverantörer och media samlas kring och förhandlar specifika föreställningar och praktiker. Tanken om handlaren som en del i ett större sammanhang där formerna och idealen för hennes verksamhet förhandlas fungerar som en viktig... (More)
Det här är en avhandling om livsstilsbutiker och de handlare som driver dem. Livsstilsbutiker är affärer där olika produkter och tjänster erbjuds och gestaltas som helhetskoncept, ofta med hjälp av atmosfärskapande estetik. Med syftet att förstå hur livsstil görs till handelsföretagande beskriver och analyserar denna narrativa etnografi berättelser om och från livsstilsbutiker. Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus fältteori föreställer jag mig livsstilsbutiker som ett område på köpenskapens fält där handlare, kunder, leverantörer och media samlas kring och förhandlar specifika föreställningar och praktiker. Tanken om handlaren som en del i ett större sammanhang där formerna och idealen för hennes verksamhet förhandlas fungerar som en viktig utgångspunkt för att se och förstå de ordningar som organiserar livsstilsbutiker och de kollektiva och symboliska strukturer som formar dem.

Genom att placera livsstilsbutiker i ett socialt och kulturellt sammanhang är min målsättning att belysa och problematisera dessa affärer som samtida fenomen och bidra till utveckling av det växande forskningsfält som kallas estetiskt arbete (aesthetic labour eller aesthetic work). Gemensamt för detta fält är utgångspunkten att estetik utgör en livsstilsmarkör som kan ge status och fördelar åt företag och organisationer. Berättelserna om och från livsstilsbutiker pekar på flera kunskapsluckor inom fältet. De gestaltningspraktiker som jag identifierar och diskuterar öppnar för en bredare förståelse av estetiskt arbete där hanteringen och iscensättningen av ting, både fysiskt och genom hur de skildras och framställs, kan inkluderas. I den tolkning som föreslås här förstås estetiskt arbete som materiella och narrativa iscensättningspraktiker där ting arrangeras och framställs för att överensstämma med en viss estetik eller eftersträvat uttryck. Det här sättet att förstå och använda estetiskt arbete tillför fler dimensioner till begreppet, som hittills begränsats till förkroppsligade bekönade och klasskodade färdigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Kaijser, Lars, Stockholm University
organization
alternative title
Life style boutiques : Women and Merchandising in Coastal Commerce
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
aesthetic work, Bourdieu, femininity, gender, retail, service studies, estetiskt arbete, Bourdieu, feminitet, genus, handel, tjänstevetenskap
pages
252 pages
publisher
Makadam förlag
defense location
room U 203, Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, Helsingborg
defense date
2018-12-07 13:15:00
ISBN
978-91-7061-278-7
project
Cultures of Consumption
language
Swedish
LU publication?
yes
id
fc1f7bc7-bd0b-45bc-a00d-642a36303c7e
date added to LUP
2018-11-13 22:21:32
date last changed
2019-03-15 11:46:04
@phdthesis{fc1f7bc7-bd0b-45bc-a00d-642a36303c7e,
 abstract   = {This is a dissertation about life style boutiques and the shopkeepers who operate them. Lifestyle boutiques are shops where a variety of goods and services is offered and staged as an overall concept, often targeted to specific groups and tastes with atmosphere-creating aesthetics. Aiming to understand how lifestyle is made into retail enterprising, this narrative ethnography describes and analyses stories about and from lifestyle boutiques. Taking point of departure in Pierre Bourdieu's field theory I depict lifestyle boutiques as an area within the field of retail where customers, influencers, media, retailers and suppliers gather around and negotiate specific conceptions and practices. The idea of the shopkeeper as part of a larger context where the forms and ideals for her occupation is negotiated works as an entry point to see and understand the order that organizes the lifestyle boutiques and the collective and symbolic structures where they are embedded.<br/><br/>By putting the lifestyle boutique and the shopkeepers' work in a social and cultural context my objective is to shed light on and problematize lifestyle boutiques as a contemporary phenomenon and make a contribution to the theory development of the growing field of aesthetic labour and aesthetic work. This field proceeds from the notion that aesthetics is a lifestyle marker that gives status and competitive advantages to companies and organizations. The narratives from and about lifestyle boutiques point to several knowledge gaps in relation to how aesthetic work is usually understood and discussed. The staging practices that I identify and discuss open for a wider understanding of aesthetic work where practices that entail handling and staging of things, both physically and how they are depicted, could also be included. This means an understanding of aesthetic work beyond physical expressions and audiences, where aesthetic work is understood as material and narrative staging practices where things are arranged and prepared to correspond to a certain aesthetic or desired expression. This way of understanding and using aesthetic work adds more dimensions to the term that hitherto mostly has been limited to embodied gendered and class-coded abilities.},
 author    = {de Wit Sandström, Ida},
 isbn     = {978-91-7061-278-7},
 language   = {swe},
 month    = {11},
 publisher  = {Makadam förlag},
 school    = {Lund University},
 title    = {Kärleksaffären : Kvinnor och köpenskap i kustens kommers},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/60883593/MAK278_dewitsandstrom_OA_pdf.pdf},
 year     = {2018},
}