Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet

Tullgren, Charlotte LU (2004)
Abstract
The purpose of the thesis is to shed light on pre-school as an arena for governmentality, where play is a tool for governing the child. The study focuses what in play-situations may become an object of governance and what techniques the teachers use to govern the children when they play. The theoretical framework is the work of Foucault and his perspective on power and knowledge. The empirical study took place in pre-schools with altogether four groups of children. Data consist of play-situations with 1-6 year old children, with a focus on children between 4 and 6 years of age. The play situations were observed and recorded with a video camera. The results of the study make visible how governing is active in play, and some of the... (More)
The purpose of the thesis is to shed light on pre-school as an arena for governmentality, where play is a tool for governing the child. The study focuses what in play-situations may become an object of governance and what techniques the teachers use to govern the children when they play. The theoretical framework is the work of Foucault and his perspective on power and knowledge. The empirical study took place in pre-schools with altogether four groups of children. Data consist of play-situations with 1-6 year old children, with a focus on children between 4 and 6 years of age. The play situations were observed and recorded with a video camera. The results of the study make visible how governing is active in play, and some of the technologies necessary for the governing are pointed out. The object of governance can be described through three themes: that children play, what children play and how children play. In each of these themes the children are being steered away from something considered not to be desirable towards something else, seen as desirable. To perform the regulatory work teachers use different techniques such as supervision, normalisation and pastoral techniques that create kindness and well-being among those governed. In conclusion it is argued that play, generally considered as a possibility for children freely to express themselves, should rather be understood as a well regulated activity in order to construct a future child with certain future competencies. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Barns lek är ett väl beforskat område där forskare till exempel försökt förstå lek som företeelse, studerat lekens betydelse för lärande, arbetat fram metoder för lekpedagogik eller studerat lek så som den framstår för barnen. I denna studie av lek i förskolan fokuseras den styrning som äger rum i leken. Det teoretiska perspektivet utgörs av Foucaults maktanalys. Utgångspunkten i Foucaults analys är att vårt moderna samhälle styrs på ett sätt som inkluderar maktförhållanden. Det är en styrning som formar och reglerar människors handlingar och som bidrar till att skapa människor som av egen kraft själva väljer att vara produktiva och nyttiga medborgare. I studien studeras den styrning som formar... (More)
Popular Abstract in Swedish

Barns lek är ett väl beforskat område där forskare till exempel försökt förstå lek som företeelse, studerat lekens betydelse för lärande, arbetat fram metoder för lekpedagogik eller studerat lek så som den framstår för barnen. I denna studie av lek i förskolan fokuseras den styrning som äger rum i leken. Det teoretiska perspektivet utgörs av Foucaults maktanalys. Utgångspunkten i Foucaults analys är att vårt moderna samhälle styrs på ett sätt som inkluderar maktförhållanden. Det är en styrning som formar och reglerar människors handlingar och som bidrar till att skapa människor som av egen kraft själva väljer att vara produktiva och nyttiga medborgare. I studien studeras den styrning som formar och reglerar barnens handlingar i leken. Undersökningen är utförd i fyra barngrupper på tre förskolor där i huvudsak barn mellan fyra och sex år deltar. Det empiriska materialet består av transkriberade videoobservationer av lek. Lek anses generellt sett vara barns fria uttrycksmedel. I studien argumenterar dock för att leken är väl reglerad i syfte att bidra till att skapa ett framtida barn med vissa framtida kompetenser. Det som blir föremål för styrning kan delas in i tre teman; att barn leker, vad barn leker och hur barn leker. I vart och ett av dessa teman styrs barnen bort från något som inte är önskvärt mot något annat som uppfattas som positivt. Lekinnehåll och lekhandlingar kategoriseras som mer eller mindre önskvärda. Denna bedömning görs utifrån det som anses vara normalt. Lekar som avviker normaliseras av pedagogerna, det vill säga påverkas att anpassa sig efter gällande norm. Allt detta sker i framtidens namn på så sätt att bland alla egenskaper och förmågor som leken skulle kunna bidra med lyfts vissa fram, de som anses viktiga i den framtida människans liv och det samhälle hon kommer att leva i. I studien synliggörs den styrning som förekommer i leken. Det som inte syns är omöjligt att ta ställning till och förhålla sig till. Det är genom att synliggöra styrningen i leken, granska vad som styr oss och reflektera över hur makten används, som vi ges möjlighet att analysera vad som dikterar vårt sätt att normalisera och kategorisera barn och lek. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Krüger, Thorolf
organization
alternative title
The well-regulated freedom: Constructing the playing child
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
play, Pedagogy, pre-school, child, childhood, power, governmentality, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
pages
142 pages
publisher
Lärarutbildningen, Malmö högskola
defense location
Högskolan Kristianstad, room 7-318.
defense date
2004-02-06 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUSDAG/(SAPP1099) 1-138 (2004)
ISBN
91-85042-07-2
language
Swedish
LU publication?
yes
id
c4a6a84a-ad25-45e6-bae9-77574556e842 (old id 21561)
date added to LUP
2016-04-01 16:10:36
date last changed
2018-11-21 20:39:21
@phdthesis{c4a6a84a-ad25-45e6-bae9-77574556e842,
 abstract   = {{The purpose of the thesis is to shed light on pre-school as an arena for governmentality, where play is a tool for governing the child. The study focuses what in play-situations may become an object of governance and what techniques the teachers use to govern the children when they play. The theoretical framework is the work of Foucault and his perspective on power and knowledge. The empirical study took place in pre-schools with altogether four groups of children. Data consist of play-situations with 1-6 year old children, with a focus on children between 4 and 6 years of age. The play situations were observed and recorded with a video camera. The results of the study make visible how governing is active in play, and some of the technologies necessary for the governing are pointed out. The object of governance can be described through three themes: that children play, what children play and how children play. In each of these themes the children are being steered away from something considered not to be desirable towards something else, seen as desirable. To perform the regulatory work teachers use different techniques such as supervision, normalisation and pastoral techniques that create kindness and well-being among those governed. In conclusion it is argued that play, generally considered as a possibility for children freely to express themselves, should rather be understood as a well regulated activity in order to construct a future child with certain future competencies.}},
 author    = {{Tullgren, Charlotte}},
 isbn     = {{91-85042-07-2}},
 keywords   = {{play; Pedagogy; pre-school; child; childhood; power; governmentality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Lärarutbildningen, Malmö högskola}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4592639/1693282.pdf}},
 year     = {{2004}},
}