Advanced

Spelglädje, mervärden och varumärken

Lindvall, Anders; Larsson, Martin and Bengtsson, Rasmus (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte var att genom att dra lärdom av
sällskapsspelsbranschens unika förutsättningar
hoppas på att kunna fördjupa den existerande
kunskapen om brand equity med särskild hänsyn
till marknader som uppvisar liknande
karaktäristik.
Den metod som användes var av kvalitativ
karaktär. Utöver detta användes kvalitativa
forskningsintervjuer som insamlingsmetod av
empiri och den hermeneutiska processen som
analysmetod.
Uppsatsens huvudsakliga teoretiska perspektiv
var den kundbaserade brand equity-modellen,
formulerad av K.L. Keller. Även teorier om Sales
Promotion och Point of Purchase användes som
alternativa perspektiv.
Den empiri vi samlade in för att kunna uppfylla
vårt syfte med denna uppsats bestod av intervjuer
genomförda med... (More)
Uppsatsens syfte var att genom att dra lärdom av
sällskapsspelsbranschens unika förutsättningar
hoppas på att kunna fördjupa den existerande
kunskapen om brand equity med särskild hänsyn
till marknader som uppvisar liknande
karaktäristik.
Den metod som användes var av kvalitativ
karaktär. Utöver detta användes kvalitativa
forskningsintervjuer som insamlingsmetod av
empiri och den hermeneutiska processen som
analysmetod.
Uppsatsens huvudsakliga teoretiska perspektiv
var den kundbaserade brand equity-modellen,
formulerad av K.L. Keller. Även teorier om Sales
Promotion och Point of Purchase användes som
alternativa perspektiv.
Den empiri vi samlade in för att kunna uppfylla
vårt syfte med denna uppsats bestod av intervjuer
genomförda med managers med ansvar för
varumärkesfrågor på tre av Sveriges största
sällskapsspelsföretag.
Vår slutsats var att brand equity-modellen inte
kan användas för att beskriva hur starka
varumärken och företagsvärde kan byggas på den
studerade marknaden. Istället fann vi ett till
synes inverterat samband där det enda sättet att
långsiktigt bygga upp företagets varumärke är
genom kortsiktigt orienterade säljfrämjande
tekniker med fokus på att få spelen att sälja i
konsumentledet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindvall, Anders; Larsson, Martin and Bengtsson, Rasmus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Varumärken, brand equity, sällskapsspelsmarknaden, experientiella produkter, distributörsled, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1979938
date added to LUP
2011-06-01
date last changed
2012-04-02 19:07:27
@misc{1979938,
 abstract   = {Uppsatsens syfte var att genom att dra lärdom av
sällskapsspelsbranschens unika förutsättningar
hoppas på att kunna fördjupa den existerande
kunskapen om brand equity med särskild hänsyn
till marknader som uppvisar liknande
karaktäristik.
Den metod som användes var av kvalitativ
karaktär. Utöver detta användes kvalitativa
forskningsintervjuer som insamlingsmetod av
empiri och den hermeneutiska processen som
analysmetod.
Uppsatsens huvudsakliga teoretiska perspektiv
var den kundbaserade brand equity-modellen,
formulerad av K.L. Keller. Även teorier om Sales
Promotion och Point of Purchase användes som
alternativa perspektiv.
Den empiri vi samlade in för att kunna uppfylla
vårt syfte med denna uppsats bestod av intervjuer
genomförda med managers med ansvar för
varumärkesfrågor på tre av Sveriges största
sällskapsspelsföretag.
Vår slutsats var att brand equity-modellen inte
kan användas för att beskriva hur starka
varumärken och företagsvärde kan byggas på den
studerade marknaden. Istället fann vi ett till
synes inverterat samband där det enda sättet att
långsiktigt bygga upp företagets varumärke är
genom kortsiktigt orienterade säljfrämjande
tekniker med fokus på att få spelen att sälja i
konsumentledet.},
 author    = {Lindvall, Anders and Larsson, Martin and Bengtsson, Rasmus},
 keyword   = {Varumärken,brand equity,sällskapsspelsmarknaden,experientiella produkter,distributörsled,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spelglädje, mervärden och varumärken},
 year     = {2011},
}