Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Folk skulle tro att jag var värsta plugghästen": Ett arbete om pluggkultur och förväntningar på det estetiska programmet

Nilsson, Markus LU (2021) LAMP72 20211
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Studien undersöker hur killar på ett estiskt program med inriktning på musik upplever hur det är att studera på gymnasiet och hur detta skiljer sig från deras högstadietid. Arbetet har ett tydligt genusperspektiv där jag försöker förstå varför killar generellt presterar sämre än tjejer i grundskolan och om det förändras när de studerar vid estiska programmet. Mitt syfte är att förstå vilka förändringar killarna upplever under sin skoltid och hur jag som lärare kan arbeta för att bejaka positiv utveckling. Datainsamlingen skedde genom intervjuer med tre elever i årskurs 1 vid en gymnasieskola i Lund. Min intervju ringar in vad killar upplever att omgivningen förväntar sig av dem men också vad killarna förväntar sig av sin omgivning.... (More)
Studien undersöker hur killar på ett estiskt program med inriktning på musik upplever hur det är att studera på gymnasiet och hur detta skiljer sig från deras högstadietid. Arbetet har ett tydligt genusperspektiv där jag försöker förstå varför killar generellt presterar sämre än tjejer i grundskolan och om det förändras när de studerar vid estiska programmet. Mitt syfte är att förstå vilka förändringar killarna upplever under sin skoltid och hur jag som lärare kan arbeta för att bejaka positiv utveckling. Datainsamlingen skedde genom intervjuer med tre elever i årskurs 1 vid en gymnasieskola i Lund. Min intervju ringar in vad killar upplever att omgivningen förväntar sig av dem men också vad killarna förväntar sig av sin omgivning. Resultatet visar att killar upplever en skillnad från den lite stökiga och hårda högstadieperioden till en mer lugn och motiverande gymnasieperiod. Informanterna får också resonera kring deras upplevelser av att studera i en killdominerad miljö och hur de skapar en god studiemiljö. Resultatet var positivt överraskande då eleverna verkar trivas och studera flitigare på gymnasiet än tidigare i deras liv. Studien bekräftar till stor del tidigare forskning som menar att yngre killar utvecklas senare än tjejerna och därför verkar det vara så att killarna har svårare att organisera sitt eget lärande under grundskolan. När killarna blir lite äldre och mognar finns det tydliga indikationer på att den inre motivationen blir starkare och när de får göra val så ökar benägenheten för att de också tar ett större ansvar för sin skolgång. (Less)
Abstract
The study examines how boys in a senior high school with a focus on music experience what it is like to study in a senior high school and how this differs from their primary school years. The work has a clear gender perspective where I try to understand why boys generally perform worse than girls in primary school and if it changes when they study at the senior high school. My purpose is to understand what the boys experience during their school days and how I as a teacher can work to affirm positive development. The data collection took place through interviews with three students who studies their first year at a senior high school in Lund. My interview questions focused on what the boys feel that the environment expects of them but also... (More)
The study examines how boys in a senior high school with a focus on music experience what it is like to study in a senior high school and how this differs from their primary school years. The work has a clear gender perspective where I try to understand why boys generally perform worse than girls in primary school and if it changes when they study at the senior high school. My purpose is to understand what the boys experience during their school days and how I as a teacher can work to affirm positive development. The data collection took place through interviews with three students who studies their first year at a senior high school in Lund. My interview questions focused on what the boys feel that the environment expects of them but also what the boys expect from their teachers and classmates. The results show that boys experience a difference from the slightly messy and hard primary school period to a more calm and motivating high school period. The informants also get to reason about their experiences of studying in a boy-dominated environment and how they create a good study environment. The result was positively surprising as the students seem to thrive and study more diligently in high school than earlier in their lives. The study largely confirms previous research indicating that younger boys develop later than girls and therefore it seems likely that boys have more difficulty organizing their own learning during primary school. When the boys get a little older and mature, there are clear indications that the inner motivation becomes stronger and when they get to make choices that tendency increases because they also take greater responsibility for their schooling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Markus LU
supervisor
organization
alternative title
"People would think that I am a bookworm": A studie on school culture and expectations
course
LAMP72 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Estetiska programmet, Genus, Högstadiet, Kön, Musikundervisning, Normer, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Gender, High School, Music Education, Norms, Sex, the Aesthetic Program, Educational Science
language
Swedish
id
9047435
date added to LUP
2021-06-01 12:28:19
date last changed
2022-01-14 12:31:06
@misc{9047435,
 abstract   = {{The study examines how boys in a senior high school with a focus on music experience what it is like to study in a senior high school and how this differs from their primary school years. The work has a clear gender perspective where I try to understand why boys generally perform worse than girls in primary school and if it changes when they study at the senior high school. My purpose is to understand what the boys experience during their school days and how I as a teacher can work to affirm positive development. The data collection took place through interviews with three students who studies their first year at a senior high school in Lund. My interview questions focused on what the boys feel that the environment expects of them but also what the boys expect from their teachers and classmates. The results show that boys experience a difference from the slightly messy and hard primary school period to a more calm and motivating high school period. The informants also get to reason about their experiences of studying in a boy-dominated environment and how they create a good study environment. The result was positively surprising as the students seem to thrive and study more diligently in high school than earlier in their lives. The study largely confirms previous research indicating that younger boys develop later than girls and therefore it seems likely that boys have more difficulty organizing their own learning during primary school. When the boys get a little older and mature, there are clear indications that the inner motivation becomes stronger and when they get to make choices that tendency increases because they also take greater responsibility for their schooling.}},
 author    = {{Nilsson, Markus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Folk skulle tro att jag var värsta plugghästen": Ett arbete om pluggkultur och förväntningar på det estetiska programmet}},
 year     = {{2021}},
}