Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvandrarna vandrar in i klassrummet. Värdegrunds- och litteraturarbete i gymnasieskolans svenskämne.

Lundborg, Ellen LU (2021) ÄSVM02 20211
Swedish
Department of Educational Sciences
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att, genom en pedagogiskt riktad textanalys, undersöka hur Vilhelm Mobergs Utvandrarna (1949/2020) kan användas i kunskaps- och demokratiutvecklande undervisning med fokus på värdegrundsfrågor i svenskundervisningen på gymnasiet, och med det kartlägga romanens didaktiska potential. Målet är även att bidra till att svensklärare kan använda uppsatsen praktiskt, och därför presenteras ett förslag till hur implementerande av Utvandrarna kan genomföras i ett gymnasieklassrum.

Analysen genomfördes genom närläsning av utvalda utdrag ur romanen, med hjälp av följande analytiska begrepp: critical literacy, normkritisk undervisning och intersektionell pedagogik. Även den manliga blicken applicerades.

Genom... (More)
Syftet med denna uppsats är att, genom en pedagogiskt riktad textanalys, undersöka hur Vilhelm Mobergs Utvandrarna (1949/2020) kan användas i kunskaps- och demokratiutvecklande undervisning med fokus på värdegrundsfrågor i svenskundervisningen på gymnasiet, och med det kartlägga romanens didaktiska potential. Målet är även att bidra till att svensklärare kan använda uppsatsen praktiskt, och därför presenteras ett förslag till hur implementerande av Utvandrarna kan genomföras i ett gymnasieklassrum.

Analysen genomfördes genom närläsning av utvalda utdrag ur romanen, med hjälp av följande analytiska begrepp: critical literacy, normkritisk undervisning och intersektionell pedagogik. Även den manliga blicken applicerades.

Genom analysen blir det tydligt att Utvandrarna kan kopplas till valda teman ur läroplanen. Utdrag från romanen gestaltar normer rörande sexualitet, religion, maktpositioner och jämställdhet, men sätten som dessa teman visas skiljer sig från hur läroplanen fastställt att de ska uttryckas. Detta visar att verkets didaktiska potential är stor, eftersom beskrivningar i romanen som ter sig problematiska utifrån en samtida kontext utgör god grund för värdegrundsfokuserad litteraturundervisning. Uppsatsen argumenterar även för att litteraturarbete i svenskklassrummet bör kombineras med samtal och skrivande arbete, för att elever inte ska gå miste om värdegrundsarbetet som ska komma med läsningen. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this essay is to explore the ways in which Vilhelm Moberg’s The Emigrants (1949) can be used in education merging the Swedish subject with the contents of the curriculum. This will be achieved through applying a pedagogically aimed textual analysis, which will demonstrate the novel’s didactic potential. Another objective is to show how teachers can use the essay’s findings practically in their teaching.

The analysis was conducted through a close reading of certain passages of the novel, using the following analytical concepts: critical literacy, the male gaze, norm-critical- and intersectional education.

The essay’s findings make it clear that contents of The Emigrants can be connected to chosen themes from the... (More)
The purpose of this essay is to explore the ways in which Vilhelm Moberg’s The Emigrants (1949) can be used in education merging the Swedish subject with the contents of the curriculum. This will be achieved through applying a pedagogically aimed textual analysis, which will demonstrate the novel’s didactic potential. Another objective is to show how teachers can use the essay’s findings practically in their teaching.

The analysis was conducted through a close reading of certain passages of the novel, using the following analytical concepts: critical literacy, the male gaze, norm-critical- and intersectional education.

The essay’s findings make it clear that contents of The Emigrants can be connected to chosen themes from the curriculum. Excerpts from the novel showcase norms regarding sexuality and religion, as well as positions of power and inequality, but these are portrayed in ways which are contrary to the values that are established in the upper secondary schools’ curriculum. This shows the novel’s didactic potential, as descriptions which are problematic in today’s society make a constructive foundation for value-oriented literary education. The essay also establishes that, in order for literary projects to maximise the pupils’ development, a combination of discussions and writing assignments should be used. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundborg, Ellen LU
supervisor
organization
alternative title
The Emigrants Makes Its Way into the Classroom. Incorporating Core Values and Literary Teaching into the Swedish Subject in Upper Secondary School
course
ÄSVM02 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Utvandrarna, värdegrund, didaktisk potential, svenskämnet, litteraturundervisning
language
Swedish
id
9057298
date added to LUP
2021-07-06 10:17:17
date last changed
2021-07-06 10:17:17
@misc{9057298,
 abstract   = {{Syftet med denna uppsats är att, genom en pedagogiskt riktad textanalys, undersöka hur Vilhelm Mobergs Utvandrarna (1949/2020) kan användas i kunskaps- och demokratiutvecklande undervisning med fokus på värdegrundsfrågor i svenskundervisningen på gymnasiet, och med det kartlägga romanens didaktiska potential. Målet är även att bidra till att svensklärare kan använda uppsatsen praktiskt, och därför presenteras ett förslag till hur implementerande av Utvandrarna kan genomföras i ett gymnasieklassrum. 

Analysen genomfördes genom närläsning av utvalda utdrag ur romanen, med hjälp av följande analytiska begrepp: critical literacy, normkritisk undervisning och intersektionell pedagogik. Även den manliga blicken applicerades. 

Genom analysen blir det tydligt att Utvandrarna kan kopplas till valda teman ur läroplanen. Utdrag från romanen gestaltar normer rörande sexualitet, religion, maktpositioner och jämställdhet, men sätten som dessa teman visas skiljer sig från hur läroplanen fastställt att de ska uttryckas. Detta visar att verkets didaktiska potential är stor, eftersom beskrivningar i romanen som ter sig problematiska utifrån en samtida kontext utgör god grund för värdegrundsfokuserad litteraturundervisning. Uppsatsen argumenterar även för att litteraturarbete i svenskklassrummet bör kombineras med samtal och skrivande arbete, för att elever inte ska gå miste om värdegrundsarbetet som ska komma med läsningen.}},
 author    = {{Lundborg, Ellen}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utvandrarna vandrar in i klassrummet. Värdegrunds- och litteraturarbete i gymnasieskolans svenskämne.}},
 year     = {{2021}},
}