Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

För skrivandets skull: Om skönlitterärt skrivande i gymnasieskolans svenskämne

Brauer, Alexander (2021) ÄSVM02 20211
Swedish
Department of Educational Sciences
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
Vilken plats har skönlitterärt skrivande i dagens svenskämne i gymnasieskolan? Nästan ingen, av styrdokumenten att döma. Det skönlitterära skrivandets roll har successivt tonats ner, och i dag finns det knappt omnämnt i styrdokumenten. Detta arbete har dels undersökt svensklärares inställning till skönlitterärt skrivande och i vilken grad de inkluderar det i sin undervisning, dels vilka delar i styrdokumenten som kan användas för att legitimera skönlitterärt skrivande i svenskundervisningen. En majoritet av informanterna är generellt positiva till skönlitterärt skrivande och ser ett antal möjligheter i det, men anger att brist på tid och utrymme i styrdokumenten hindrar dem från att implementera det i någon större utsträckning. Emellertid... (More)
Vilken plats har skönlitterärt skrivande i dagens svenskämne i gymnasieskolan? Nästan ingen, av styrdokumenten att döma. Det skönlitterära skrivandets roll har successivt tonats ner, och i dag finns det knappt omnämnt i styrdokumenten. Detta arbete har dels undersökt svensklärares inställning till skönlitterärt skrivande och i vilken grad de inkluderar det i sin undervisning, dels vilka delar i styrdokumenten som kan användas för att legitimera skönlitterärt skrivande i svenskundervisningen. En majoritet av informanterna är generellt positiva till skönlitterärt skrivande och ser ett antal möjligheter i det, men anger att brist på tid och utrymme i styrdokumenten hindrar dem från att implementera det i någon större utsträckning. Emellertid visar analysen av styrdokumenten att det finns en hel del som kan berättiga arbete med skönlitterärt skrivande med hänvisning till aktuell forskning och beprövad erfarenhet. (Less)
Popular Abstract
What place is there for creative writing in the subject of Swedish in upper secondary schools? Judging by the policy documents, almost none. There has been a gradual devaluation of creative writing, and today’s policy documents barely make mention of it. This paper has on the one hand examined Swedish teachers’ attitudes to creative writing and to what degree they include such writing in their instruction, and on the other, what parts of the policy documents can be used to justify working with creative writing in the Swedish subject. A majority of the informants indicated a generally positive attitude towards creative writing and that they see a host of possibilities in relation to it, but that lack of time and scope in the policy... (More)
What place is there for creative writing in the subject of Swedish in upper secondary schools? Judging by the policy documents, almost none. There has been a gradual devaluation of creative writing, and today’s policy documents barely make mention of it. This paper has on the one hand examined Swedish teachers’ attitudes to creative writing and to what degree they include such writing in their instruction, and on the other, what parts of the policy documents can be used to justify working with creative writing in the Swedish subject. A majority of the informants indicated a generally positive attitude towards creative writing and that they see a host of possibilities in relation to it, but that lack of time and scope in the policy documents prevent them from implementing creative writing to any greater extent. However, the analysis of the policy documents shows that a good deal can be used to justify working with creative writing, based on relevant research and best practice. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brauer, Alexander
supervisor
organization
alternative title
For the Sake of Writing: On Creative Writing in the Subject of Swedish in Upper Secondary School
course
ÄSVM02 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
skönlitterärt skrivande, kreativitet, utbildning, svenska, New Public Management
language
Swedish
id
9060280
date added to LUP
2021-07-06 10:22:06
date last changed
2021-07-06 10:22:06
@misc{9060280,
 abstract   = {{Vilken plats har skönlitterärt skrivande i dagens svenskämne i gymnasieskolan? Nästan ingen, av styrdokumenten att döma. Det skönlitterära skrivandets roll har successivt tonats ner, och i dag finns det knappt omnämnt i styrdokumenten. Detta arbete har dels undersökt svensklärares inställning till skönlitterärt skrivande och i vilken grad de inkluderar det i sin undervisning, dels vilka delar i styrdokumenten som kan användas för att legitimera skönlitterärt skrivande i svenskundervisningen. En majoritet av informanterna är generellt positiva till skönlitterärt skrivande och ser ett antal möjligheter i det, men anger att brist på tid och utrymme i styrdokumenten hindrar dem från att implementera det i någon större utsträckning. Emellertid visar analysen av styrdokumenten att det finns en hel del som kan berättiga arbete med skönlitterärt skrivande med hänvisning till aktuell forskning och beprövad erfarenhet.}},
 author    = {{Brauer, Alexander}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{För skrivandets skull: Om skönlitterärt skrivande i gymnasieskolans svenskämne}},
 year     = {{2021}},
}