Advanced

Lärare skriver – för att förbättra lärande och undervisning

Sonesson, Anders LU and Edgren, Gudrun LU (2013) Lunds universitets utvecklingskonferens, 2013
Abstract (Swedish)
Vid medicinska fakulteten i Lund forskar man inte bara inom medicin, det forskas även om lärande och undervisning. Vi har intresserat oss för denna utbildningsvetenskapliga forskning och velat ta reda på vad den handlar om, hur den relaterar till fakultetens utbildningsverksamhet, samt varför den har genomförts. Särskilt har vi undrat om forskningen är att betrakta som SoTL, dvs Scholarship of Teaching and Learning (Trigwell & Shale, 2004), inte minst då fakulteten skapat belöningssystem för att understödja SoTL. Vi har inventerat såväl publicerad som pågående utbildningsvetenskaplig forskning vid fakulteten och hittat och tagit del av ett 50-tal arbeten. Av dessa är 10 pågående medan resten publicerats i kollegialt granskade... (More)
Vid medicinska fakulteten i Lund forskar man inte bara inom medicin, det forskas även om lärande och undervisning. Vi har intresserat oss för denna utbildningsvetenskapliga forskning och velat ta reda på vad den handlar om, hur den relaterar till fakultetens utbildningsverksamhet, samt varför den har genomförts. Särskilt har vi undrat om forskningen är att betrakta som SoTL, dvs Scholarship of Teaching and Learning (Trigwell & Shale, 2004), inte minst då fakulteten skapat belöningssystem för att understödja SoTL. Vi har inventerat såväl publicerad som pågående utbildningsvetenskaplig forskning vid fakulteten och hittat och tagit del av ett 50-tal arbeten. Av dessa är 10 pågående medan resten publicerats i kollegialt granskade tidskrifter. Vi har även intervjuat sju av författarna. Den forskning vi funnit har vi sorterat under fyra övergripande teman:

1) Curriculum och utbildningsutvärdering.
Curriculumutveckling har genomförts med hjälp av Delphi-metoden i syfte att involvera många olika intressenter och perspektiv. Instrument för utvärdering av utbildningsklimat har tagits fram och använts. Andra studier har undersökt hur studenter upplever sin utbildning och dess innehåll och hur de ser på sin framtida profession. Några av dessa studier har följts upp efter examen.

2) Fallbaserad undervisning.
Interaktion och kommunikationsmönster inom en PBL-grupp har studerats. Andra studier har undersökt PBL-studenters upplevelse av det egna lärandet och deras förväntningar på handledaren, samt PBL-handledares syn på handledarrollen och dess utmaningar. Case-metodik har också studerats och dokumenterats.

3) Examination, bedömning och återkoppling.
Ett arbete beskriver sjuksköterskestudenters upplevelse av den kliniska slutexamination som införts på flera utbildningar i landet. Andra arbeten har studerat portfolio som medel för kontinuerlig examination respektive reflektion över den kliniska kompetensen. För återkoppling i samband med patientkontakter har ett strukturerat bedömningsformulär utformats och utvärderats.

4) Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Hur sjuksköterskestudenter och deras handledare uppfattar och förstår handledning under VFU har varit fokus för flera studier. Läkarstudenternas möte med patienter vid vårdcentraler och kliniker har varit fokus för andra. Även handledares och patienters upplevelse av denna form av praktik har studerats, bl.a. med särskilt framtagna instrument. I andra arbeten har professionella patienter och simuleringstekniker studerats.

I nästan samtliga arbeten är studieobjektet relaterat till utbildningen vid fakulteten och till författarnas egna ämnen, studenter och undervisningssammanhang. De flesta arbeten har haft som syfte att kunna tillämpas och vi kan konstatera att så också skett i många fall. Lärarna som vi intervjuade beskrev forskningen som en följd av utvecklingsarbete – inte tvärtom. Utvecklingsarbetet har i de flesta fall varit omfattande och involverat fler än bara författarna. Sammantaget kan fakultetens utbildningsvetenskapliga forskning även betraktas som SoTL. Den tydligaste drivkraften för utvecklingsarbetet var omsorg om det egna professionella eller akademiska fältet, och studenterna sågs i detta sammanhang som framtida kollegor och viktiga agenter för utveckling. Fakultetens belöningssystem ansågs viktigt för att uppvärdera den pedagogiska verksamheten generellt men har inte varit en drivkraft för författarnas engagemang. Från våra intervjuer kan vi dra slutsatsen att ett djupt engagemang i professionen eller ämnet, kollegor som delar detta engagemang, samt frihetsgrader och möjligheter att utöva inflytande är viktigt för den här typen av utvecklingsarbete, forskning och SoTL. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
published
subject
keywords
SoTL, Scholarship of teaching and learning, Educational development, Medical education
categories
Higher Education
conference name
Lunds universitets utvecklingskonferens, 2013
language
Swedish
LU publication?
yes
id
244892f9-7f0f-4299-b6af-ba0ef3d7664e (old id 4438001)
date added to LUP
2014-06-27 19:34:07
date last changed
2018-05-29 10:22:59
@misc{244892f9-7f0f-4299-b6af-ba0ef3d7664e,
 abstract   = {Vid medicinska fakulteten i Lund forskar man inte bara inom medicin, det forskas även om lärande och undervisning. Vi har intresserat oss för denna utbildningsvetenskapliga forskning och velat ta reda på vad den handlar om, hur den relaterar till fakultetens utbildningsverksamhet, samt varför den har genomförts. Särskilt har vi undrat om forskningen är att betrakta som SoTL, dvs <i>Scholarship of Teaching and Learning</i> (Trigwell &amp; Shale, 2004), inte minst då fakulteten skapat belöningssystem för att understödja SoTL. Vi har inventerat såväl publicerad som pågående utbildningsvetenskaplig forskning vid fakulteten och hittat och tagit del av ett 50-tal arbeten. Av dessa är 10 pågående medan resten publicerats i kollegialt granskade tidskrifter. Vi har även intervjuat sju av författarna. Den forskning vi funnit har vi sorterat under fyra övergripande teman:<br/><i><br/>1) Curriculum och utbildningsutvärdering.</i> Curriculumutveckling har genomförts med hjälp av Delphi-metoden i syfte att involvera många olika intressenter och perspektiv. Instrument för utvärdering av utbildningsklimat har tagits fram och använts. Andra studier har undersökt hur studenter upplever sin utbildning och dess innehåll och hur de ser på sin framtida profession. Några av dessa studier har följts upp efter examen.<br/><i><br/>2) Fallbaserad undervisning.</i> Interaktion och kommunikationsmönster inom en PBL-grupp har studerats. Andra studier har undersökt PBL-studenters upplevelse av det egna lärandet och deras förväntningar på handledaren, samt PBL-handledares syn på handledarrollen och dess utmaningar. Case-metodik har också studerats och dokumenterats.<br/><i><br/>3) Examination, bedömning och återkoppling.</i> Ett arbete beskriver sjuksköterskestudenters upplevelse av den kliniska slutexamination som införts på flera utbildningar i landet. Andra arbeten har studerat portfolio som medel för kontinuerlig examination respektive reflektion över den kliniska kompetensen. För återkoppling i samband med patientkontakter har ett strukturerat bedömningsformulär utformats och utvärderats.<br/><i><br/>4) Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). </i>Hur sjuksköterskestudenter och deras handledare uppfattar och förstår handledning under VFU har varit fokus för flera studier. Läkarstudenternas möte med patienter vid vårdcentraler och kliniker har varit fokus för andra. Även handledares och patienters upplevelse av denna form av praktik har studerats, bl.a. med särskilt framtagna instrument. I andra arbeten har professionella patienter och simuleringstekniker studerats. <br/><br/>I nästan samtliga arbeten är studieobjektet relaterat till utbildningen vid fakulteten och till författarnas egna ämnen, studenter och undervisningssammanhang. De flesta arbeten har haft som syfte att kunna tillämpas och vi kan konstatera att så också skett i många fall. Lärarna som vi intervjuade beskrev forskningen som en följd av utvecklingsarbete – inte tvärtom. Utvecklingsarbetet har i de flesta fall varit omfattande och involverat fler än bara författarna. Sammantaget kan fakultetens utbildningsvetenskapliga forskning även betraktas som SoTL. Den tydligaste drivkraften för utvecklingsarbetet var omsorg om det egna professionella eller akademiska fältet, och studenterna sågs i detta sammanhang som framtida kollegor och viktiga agenter för utveckling. Fakultetens belöningssystem ansågs viktigt för att uppvärdera den pedagogiska verksamheten generellt men har inte varit en drivkraft för författarnas engagemang. Från våra intervjuer kan vi dra slutsatsen att ett djupt engagemang i professionen eller ämnet, kollegor som delar detta engagemang, samt frihetsgrader och möjligheter att utöva inflytande är viktigt för den här typen av utvecklingsarbete, forskning och SoTL. },
 author    = {Sonesson, Anders and Edgren, Gudrun},
 keyword   = {SoTL,Scholarship of teaching and learning,Educational development,Medical education},
 language   = {swe},
 title    = {Lärare skriver – för att förbättra lärande och undervisning},
 year     = {2013},
}