Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skola och makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola. Första upplagan.

Persson, Anders LU (1994)
Abstract (Swedish)
Skolan är en institution som syftar till att förändra eleverna och deras handlande på en rad olika sätt. Själva meningen med skolans verksamhet är således i realiteten att utöva makt. I denna bok analyseras skolans maktutövning ur fem olika aspekter:— skolans människoförflyttande maktutövning resulterar i att eleverna kommer till skolan vid en viss tidpunkt i sina liv och infinner sig där under en lång följd av år och leder också till att det uppstår en skillnad mellan att vara i skolan och att bli utbildad;

— skolans kunskapsdefinierande maktutövning leder till en instrumentalisering och varufiering av kunskap i syfte att skärpa elevens mentala närvaro i skolan;

— skolans tidsorganiserande... (More)
Skolan är en institution som syftar till att förändra eleverna och deras handlande på en rad olika sätt. Själva meningen med skolans verksamhet är således i realiteten att utöva makt. I denna bok analyseras skolans maktutövning ur fem olika aspekter:— skolans människoförflyttande maktutövning resulterar i att eleverna kommer till skolan vid en viss tidpunkt i sina liv och infinner sig där under en lång följd av år och leder också till att det uppstår en skillnad mellan att vara i skolan och att bli utbildad;

— skolans kunskapsdefinierande maktutövning leder till en instrumentalisering och varufiering av kunskap i syfte att skärpa elevens mentala närvaro i skolan;

— skolans tidsorganiserande maktutövning inordnar elevernas individuella tidtabeller i en social tidtabell och ger dem ett tidsvanemönster som bidrar till samordningen av det moderna samhällslivet;

— skolans människodefinierande maktutövning inordnar elevernas mognad och utveckling i ett mönster där den generaliserade genomsnittseleven härskar;

— skolans människoförändrande maktutövning syftar till att frambringa ett handlingsmönster hos eleverna som är anpassat till de vuxnas system, tänkande, värderingar och moral.Från dessa utgångspunkter försöker författaren ställa och besvara en del barnsliga frågor som vuxenlivets rutiner och vanemönster bidrar till att rationalisera bort: Varför måste alla gå i skolan?; Varför måste barn lära sig det som de vuxna vill?; Varför får inte var och en själv bestämma över sin kunskap?; Varför går man inte i skolan på natten? Varför börjar man inte i skolan när man är 25 år gammal? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
utbildningssociologi, sociology, sociologi, skola, institution, utbildning, kunskap, makt, maktutövning, skolforsknng, skoltvång, skolplikt, utbildningsvetenskap, educational sciences, sociology, educational sciences
pages
221 pages
publisher
Carlsson Bokförlag
ISBN
9177988582
project
"Maktutövning i den obligatoriska skolan", finansiär: Forskningsrådsnämnden.
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Finns som talbok
id
1c839f93-bd3d-4f85-99e0-85cdf0f8ccc9 (old id 640709)
date added to LUP
2016-04-04 11:07:24
date last changed
2018-11-21 21:02:48
@book{1c839f93-bd3d-4f85-99e0-85cdf0f8ccc9,
 abstract   = {{Skolan är en institution som syftar till att förändra eleverna och deras handlande på en rad olika sätt. Själva meningen med skolans verksamhet är således i realiteten att utöva makt. I denna bok analyseras skolans maktutövning ur fem olika aspekter:<br/><br>
<br/><br>
— skolans människoförflyttande maktutövning resulterar i att eleverna kommer till skolan vid en viss tidpunkt i sina liv och infinner sig där under en lång följd av år och leder också till att det uppstår en skillnad mellan att vara i skolan och att bli utbildad;<br/><br>
— skolans kunskapsdefinierande maktutövning leder till en instrumentalisering och varufiering av kunskap i syfte att skärpa elevens mentala närvaro i skolan;<br/><br>
— skolans tidsorganiserande maktutövning inordnar elevernas individuella tidtabeller i en social tidtabell och ger dem ett tidsvanemönster som bidrar till samordningen av det moderna samhällslivet;<br/><br>
— skolans människodefinierande maktutövning inordnar elevernas mognad och utveckling i ett mönster där den generaliserade genomsnittseleven härskar;<br/><br>
— skolans människoförändrande maktutövning syftar till att frambringa ett handlingsmönster hos eleverna som är anpassat till de vuxnas system, tänkande, värderingar och moral.<br/><br>
<br/><br>
Från dessa utgångspunkter försöker författaren ställa och besvara en del barnsliga frågor som vuxenlivets rutiner och vanemönster bidrar till att rationalisera bort: Varför måste alla gå i skolan?; Varför måste barn lära sig det som de vuxna vill?; Varför får inte var och en själv bestämma över sin kunskap?; Varför går man inte i skolan på natten? Varför börjar man inte i skolan när man är 25 år gammal?}},
 author    = {{Persson, Anders}},
 isbn     = {{9177988582}},
 keywords   = {{utbildningssociologi; sociology; sociologi; skola; institution; utbildning; kunskap; makt; maktutövning; skolforsknng; skoltvång; skolplikt; utbildningsvetenskap; educational sciences; sociology; educational sciences}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Carlsson Bokförlag}},
 title    = {{Skola och makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola. Första upplagan.}},
 year     = {{1994}},
}