Advanced

Retail Destination : Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Fredriksson, Cecilia LU ; Anselmsson, Johan LU ; Aslan, Devrim Umut LU ; Fuentes, Christian LU ; Källström, Lisa LU and Thufvesson, Ola LU (2019)
Abstract
Handelsbranschen befinner sig mitt i en tid av stora omfattande förändringar, vad gäller till exempel människors ändrade köpmönster, digitalisering, urbanisering och globalisering . En av de stora konsekvenserna av dessa förändringar är förändringen i relationen mellan handel och plats.

Detta har varit utgångspunkten för forskningsprogrammet ”Retail Destination” vars resultat redovisas i denna skrift. Här finns fokus på etableringsfrågor, butiksformat, förändrade konsumtionsmönster, logistik, stads- och platsutveckling. Relationen mellan handel och plats har studerats ur olika perspektiv och programmet har specifikt undersökt hur några olika handelsformer fungerar som retaildestinationer. Olika handelsplatser har sina specifika... (More)
Handelsbranschen befinner sig mitt i en tid av stora omfattande förändringar, vad gäller till exempel människors ändrade köpmönster, digitalisering, urbanisering och globalisering . En av de stora konsekvenserna av dessa förändringar är förändringen i relationen mellan handel och plats.

Detta har varit utgångspunkten för forskningsprogrammet ”Retail Destination” vars resultat redovisas i denna skrift. Här finns fokus på etableringsfrågor, butiksformat, förändrade konsumtionsmönster, logistik, stads- och platsutveckling. Relationen mellan handel och plats har studerats ur olika perspektiv och programmet har specifikt undersökt hur några olika handelsformer fungerar som retaildestinationer. Olika handelsplatser har sina specifika utmaningar och möjligheter och programmet har fokuserat de skilda förutsättningar och praktiker som kopplas till specifika destinationer för handel.

Handelsforskning kring plats och etablering har ofta tagit ensidig utgångspunkt
i ett visst format eller en avgränsad etableringsfråga. Den här rapporten tar ett
bredare grepp på perspektiv som handlar om organisation och utformning av olika butiksformat och olika handelsmiljöer med koppling till platsers olika villkor. Utvecklingen i handeln är mångfacetterad och det är viktigt att belysa den ur flera perspektiv. Centrum för handelsforsknings verksamhet är unik i den bemärkelse att vi i samtliga forskningsprogram arbetar tvärvetenskapligt där forskare från alla de discipliner som är representerade i Centrum för handelsforskning finns med i varje forskningsprogram. Detta garanterar en mångsidig belysning av de forskningsproblem som vi tar oss an. Under 2014–2015 har vi drivit forskningsprogrammen ”E-handel” och ”Kunniga kunder”. Därefter startade vi programmen ”Retail destination” och ”Retail innovation”.

I denna skrift sammanfattas forskningsresultaten från forskningsprogrammet ”Retail Destination”. Bakom skriften står Cecilia Fredriksson (programansvarig), Johan Anselmsson, Christian Fuentes, Lisa Källström, Ola Thufvesson och Devrim Umut Aslan (doktorand). Under 2016, 2017 och 2018 har resultat från programmet presenterats vid forskningsseminarier och workshops som Centrum för handelsforskning har arrangerat. Resultaten har också presenterats vid vetenskapliga konferenser och vid praktikerkonferenser som tidigare också beskrivits i rapporter och vetenskapliga artiklar. Nu presenterar vi de samlade resultaten inom ramen för Handelsrådets rapportserie. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; ; and
organization
alternative title
Retail Destination : Centre for Retail Research at Lund University
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Retail, Plats, Stadskärna, Shopping
pages
44 pages
publisher
Handelsrådet
report number
2019:5
ISBN
978-91-86508-62-3
language
Swedish
LU publication?
yes
id
9cd3eba3-b856-40b1-b19c-4580a6772138
alternative location
https://www.handel.lu.se/media/handel/2019-5-retail-destination.pdf
date added to LUP
2019-10-18 18:18:26
date last changed
2019-10-21 08:37:35
@techreport{9cd3eba3-b856-40b1-b19c-4580a6772138,
 abstract   = {Handelsbranschen befinner sig mitt i en tid av stora omfattande förändringar, vad gäller till exempel människors ändrade köpmönster, digitalisering, urbanisering och globalisering . En av de stora konsekvenserna av dessa förändringar är förändringen i relationen mellan handel och plats.<br/><br/>Detta har varit utgångspunkten för forskningsprogrammet ”Retail Destination” vars resultat redovisas i denna skrift. Här finns fokus på etableringsfrågor, butiksformat, förändrade konsumtionsmönster, logistik, stads- och platsutveckling. Relationen mellan handel och plats har studerats ur olika perspektiv och programmet har specifikt undersökt hur några olika handelsformer fungerar som retaildestinationer. Olika handelsplatser har sina specifika utmaningar och möjligheter och programmet har fokuserat de skilda förutsättningar och praktiker som kopplas till specifika destinationer för handel.<br/><br/>Handelsforskning kring plats och etablering har ofta tagit ensidig utgångspunkt<br/>i ett visst format eller en avgränsad etableringsfråga. Den här rapporten tar ett<br/>bredare grepp på perspektiv som handlar om organisation och utformning av olika butiksformat och olika handelsmiljöer med koppling till platsers olika villkor. Utvecklingen i handeln är mångfacetterad och det är viktigt att belysa den ur flera perspektiv. Centrum för handelsforsknings verksamhet är unik i den bemärkelse att vi i samtliga forskningsprogram arbetar tvärvetenskapligt där forskare från alla de discipliner som är representerade i Centrum för handelsforskning finns med i varje forskningsprogram. Detta garanterar en mångsidig belysning av de forskningsproblem som vi tar oss an. Under 2014–2015 har vi drivit forskningsprogrammen ”E-handel” och ”Kunniga kunder”. Därefter startade vi programmen ”Retail destination” och ”Retail innovation”.<br/><br/>I denna skrift sammanfattas forskningsresultaten från forskningsprogrammet ”Retail Destination”. Bakom skriften står Cecilia Fredriksson (programansvarig), Johan Anselmsson, Christian Fuentes, Lisa Källström, Ola Thufvesson och Devrim Umut Aslan (doktorand). Under 2016, 2017 och 2018 har resultat från programmet presenterats vid forskningsseminarier och workshops som Centrum för handelsforskning har arrangerat. Resultaten har också presenterats vid vetenskapliga konferenser och vid praktikerkonferenser som tidigare också beskrivits i rapporter och vetenskapliga artiklar. Nu presenterar vi de samlade resultaten inom ramen för Handelsrådets rapportserie.},
 author    = {Fredriksson, Cecilia and Anselmsson, Johan and Aslan, Devrim Umut and Fuentes, Christian and Källström, Lisa and Thufvesson, Ola},
 institution = {Handelsrådet},
 isbn     = {978-91-86508-62-3},
 language   = {swe},
 number    = {2019:5},
 title    = {Retail Destination : Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet},
 url     = {https://www.handel.lu.se/media/handel/2019-5-retail-destination.pdf},
 year     = {2019},
}