Advanced

Rytmik i det offentliga rummet: en studie i hur deltagande och upplevelse ser ut vid barn- och ungdomsverksamheter vid Skånes större musikinstitutioner

Erlingsson, Josefine (2012)
Malmö Academy of Music
Abstract
Eurhythmics in the public space? - a study of participation and experience in youth activities at some of Skåne's major music institutions.
The purpose of this study is to examine youth activities at a number of music institutions in Skåne, specifically how children and adolescents participate in concerts and musical events. Furthermore, the purpose is to examine how the institutions themselves describe their work vis-a-vis children's experience and participation; and in what way eurhythmics could contribute to increased possibilities for children and adolescents to participate in musical events. The study is based on three research questions:
In what ways do children and adolescents participate in youth concerts and musical events... (More)
Eurhythmics in the public space? - a study of participation and experience in youth activities at some of Skåne's major music institutions.
The purpose of this study is to examine youth activities at a number of music institutions in Skåne, specifically how children and adolescents participate in concerts and musical events. Furthermore, the purpose is to examine how the institutions themselves describe their work vis-a-vis children's experience and participation; and in what way eurhythmics could contribute to increased possibilities for children and adolescents to participate in musical events. The study is based on three research questions:
In what ways do children and adolescents participate in youth concerts and musical events arranged by the music institutions?
How do said institutions work with children's experience and participation in relation to concerts and events?
In what ways do representatives from the music institutions feel that incorporation of eurhythmics could further their work in regards to children's experience and participation?
The literature survey and the chapter regarding previous research serve as an introduction to eurhythmics. These chapters also present definitions of the terms participation and experience and accentuate the value of positive experiences, so called "golden moments". Additionally, they present earlier research and theories which specifically address the importance of activity
for the learning process. For this study, the youth activities of three major music institutions are examined through qualitative interviews with one employee from the each institution, as well as observationsfrom one concert or musical event at each of said institutions. The informants have shared their views on how to achieve a successful concert, and on participation, experience and eurythmics. At the concerts, children's active participation has been observed by studying the encouragement to such participation from the stage. The results show that children's active participation at concerts and musical events do not always correspond to the respective institutions' own ideals of children's participation. The results also show that there is a need to develop the value and variation of children's participation, and thus of their concert experience. Finally, the study discusses whether eurhythmics, through its approach to bodily experience, can increase the possibilities for participation in concerts/musical events. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka barnmusikverksamheten hos olika institutioner i Skåne för att se hur barn och unga deltar under konserter och föreställningar. Vidare är syftet att undersöka hur dessa institutioner beskriver arbetet med barn och ungas deltagande och upplevelser och på vilket sätt rytmik skulle kunna bidra till att öka möjligheterna till barn och ungas aktiva deltagande vid dessa verksamheter. Studien har utgått ifrån tre forskningsfrågor:
Hur ser barn och ungas deltagande ut i konserter och föreställningar vid olika musikinstitutioners barn- och ungdomsverksamhet?
Hur arbetar verksamheterna med barn och ungas deltagande och upplevelser i samband med konserter/föreställningar?
På vilket sätt upplever representanter... (More)
Syftet med studien är att undersöka barnmusikverksamheten hos olika institutioner i Skåne för att se hur barn och unga deltar under konserter och föreställningar. Vidare är syftet att undersöka hur dessa institutioner beskriver arbetet med barn och ungas deltagande och upplevelser och på vilket sätt rytmik skulle kunna bidra till att öka möjligheterna till barn och ungas aktiva deltagande vid dessa verksamheter. Studien har utgått ifrån tre forskningsfrågor:
Hur ser barn och ungas deltagande ut i konserter och föreställningar vid olika musikinstitutioners barn- och ungdomsverksamhet?
Hur arbetar verksamheterna med barn och ungas deltagande och upplevelser i samband med konserter/föreställningar?
På vilket sätt upplever representanter vid musikinstitutionerna att rytmik skulle kunna främja verksamheten när de arbetar med deltagande och upplevelse?
I litteraturöversikten och den tidigare forskningen presenteras rytmik och en definition av deltagande och upplevelse och värdet av positiva upplevelser så kallade gyllene ögonblick. Vidare presenteras tidigare forskning och teorier för att belysa aktivitetens funktion för lärande.
I studien har tre olika större musikinstitutioners barn och ungdomsverksamhet studerats genom kvalitativ intervju av en anställd vid varje verksamhet samt en observation av en konsert eller föreställning vid varje verksamhet. Informanterna har gett sin syn på hur en lyckad konsert uppnås, hur de ser på deltagande, rytmik och upplevelse. I observationerna har barnens aktiva deltagande bedömts genom att studera aktiv uppmuntran till deltagande ifrån scen. Resultatet visar att barnens aktiva deltagande vid konserter och föreställningar inte alltid motsvarar
verksamheternas egna beskrivningar av hur barnen aktivt ska delta i sin verksamhet. Studiens resultat visar att det finns ett behov av att utveckla deltagandets variation och värde i förhållande till hur det påverkar barnens konsertupplevelse. Vidare diskuteras om rytmik kan, genom sitt förhållningssätt till den kroppsliga upplevelsen, öka möjligheterna till deltagande i konserter/föreställningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erlingsson, Josefine
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Participation, eurhythmics, education, youth and children's concerts, experience, deltagande, rytmik, rytmikpedagogik, barn- och ungdomskonsertverksamhet, upplevelse.
language
Swedish
id
3512868
date added to LUP
2013-02-19 11:44:26
date last changed
2013-02-19 11:44:26
@misc{3512868,
 abstract   = {Eurhythmics in the public space? - a study of participation and experience in youth activities at some of Skåne's major music institutions.
The purpose of this study is to examine youth activities at a number of music institutions in Skåne, specifically how children and adolescents participate in concerts and musical events. Furthermore, the purpose is to examine how the institutions themselves describe their work vis-a-vis children's experience and participation; and in what way eurhythmics could contribute to increased possibilities for children and adolescents to participate in musical events. The study is based on three research questions:
In what ways do children and adolescents participate in youth concerts and musical events arranged by the music institutions?
How do said institutions work with children's experience and participation in relation to concerts and events?
In what ways do representatives from the music institutions feel that incorporation of eurhythmics could further their work in regards to children's experience and participation?
The literature survey and the chapter regarding previous research serve as an introduction to eurhythmics. These chapters also present definitions of the terms participation and experience and accentuate the value of positive experiences, so called "golden moments". Additionally, they present earlier research and theories which specifically address the importance of activity
for the learning process. For this study, the youth activities of three major music institutions are examined through qualitative interviews with one employee from the each institution, as well as observationsfrom one concert or musical event at each of said institutions. The informants have shared their views on how to achieve a successful concert, and on participation, experience and eurythmics. At the concerts, children's active participation has been observed by studying the encouragement to such participation from the stage. The results show that children's active participation at concerts and musical events do not always correspond to the respective institutions' own ideals of children's participation. The results also show that there is a need to develop the value and variation of children's participation, and thus of their concert experience. Finally, the study discusses whether eurhythmics, through its approach to bodily experience, can increase the possibilities for participation in concerts/musical events.},
 author    = {Erlingsson, Josefine},
 keyword   = {Participation,eurhythmics,education,youth and children's concerts,experience,deltagande,rytmik,rytmikpedagogik,barn- och ungdomskonsertverksamhet,upplevelse.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rytmik i det offentliga rummet: en studie i hur deltagande och upplevelse ser ut vid barn- och ungdomsverksamheter vid Skånes större musikinstitutioner},
 year     = {2012},
}