Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet

Persson, Anders LU and Johansson, Roger LU (2014)
Abstract (Swedish)
Bidragen i antologin har skrivits av forskare verksamma vid eller associerade med Lunds universitet och samlats under sex olika teman. Under temat "Lärande" finns fem kapitel som undersöker innehållet i lättlästa myndighetstexter, vad förståelse egentligen är och kunskapsinnehållets betydelse i lärande samt hur och varför digitala läromedel kan bidra till lärande.

Bakom temat "Utbildning" finns fyra texter om den så kallade Bolognareformen inom europeisk högre utbildning, om teori i gymnasiets litteraturundervisning, om vad slags kunskapsutveckling historieämnets undervisning ger upphov till och om hur komplexitet i läranderesultat kan bedömas.

Temat "Framgångsvägar" sammanfattar tre kapitel om hur vägledning

i... (More)
Bidragen i antologin har skrivits av forskare verksamma vid eller associerade med Lunds universitet och samlats under sex olika teman. Under temat "Lärande" finns fem kapitel som undersöker innehållet i lättlästa myndighetstexter, vad förståelse egentligen är och kunskapsinnehållets betydelse i lärande samt hur och varför digitala läromedel kan bidra till lärande.

Bakom temat "Utbildning" finns fyra texter om den så kallade Bolognareformen inom europeisk högre utbildning, om teori i gymnasiets litteraturundervisning, om vad slags kunskapsutveckling historieämnets undervisning ger upphov till och om hur komplexitet i läranderesultat kan bedömas.

Temat "Framgångsvägar" sammanfattar tre kapitel om hur vägledning

i grundskolan påverkar elevers gymnasieval, om fritidslärande och medelklassvärden i föräldrars strategier när det gäller de egna barnens karriär och om hur personlighetsegenskaper och inlärningsstilar påverkar betyg.

I temat "Utmanade normer" studeras den danska skolans roll i moderniseringen av Grönland, genus och matematikdidaktik, samhällskunskapsämnets legitimitetskris och normkritiska och icke-förtryckande sätt att tänka inom undervisning och lärande.

De fyra kapitlen på temat "Förutsättningar" behandlar hur lärarutbildningen kan bidra till utvecklingen av blivande lärares professionella handlingsutrymme, den högre utbildningens internationalisering, naturveterstudenters skrivande och skrivträning samt utveckling av forskningsbaserad undervisning och lärande inom medicinska utbildningar vid Lunds universitet.

Under temat "Inramningar", slutligen, analyseras hur visualisering av lärandes ögonrörelser kan understödja metakognition, starka mikrokulturer inom högre utbildning, olika yttre och inre inramningar av skolans verksamhet och didaktiska irritationer inom musiklärarutbildning.

Antologin avslutas med att professor Berit Askling, tidigare huvudsekreterare för det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet inom Vetenskapsrådet, reflekterar kring bildandet av den nya utbildningsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet i relation till det nationella utbildningsvetenskapliga landskapet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
editor
LU and LU
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
utbildningsvetenskap, educational sciences, sociologi, sociology, lärande, undervisning, utbildning
pages
452 pages
publisher
Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet
ISBN
978-91-7473-862-9
978-91-7473-863-6
project
Ledare för "Utbildningsvetenskapliga forskningsseminariet, UFO-seminariet" vid Lunds universitet.
language
Swedish
LU publication?
yes
id
9bd3c34c-774f-4f43-a72e-3f042eedda54 (old id 4437902)
date added to LUP
2016-04-04 12:08:08
date last changed
2018-11-21 21:09:12
@book{9bd3c34c-774f-4f43-a72e-3f042eedda54,
 abstract   = {{Bidragen i antologin har skrivits av forskare verksamma vid eller associerade med Lunds universitet och samlats under sex olika teman. Under temat "Lärande" finns fem kapitel som undersöker innehållet i lättlästa myndighetstexter, vad förståelse egentligen är och kunskapsinnehållets betydelse i lärande samt hur och varför digitala läromedel kan bidra till lärande.<br/><br>
Bakom temat "Utbildning" finns fyra texter om den så kallade Bolognareformen inom europeisk högre utbildning, om teori i gymnasiets litteraturundervisning, om vad slags kunskapsutveckling historieämnets undervisning ger upphov till och om hur komplexitet i läranderesultat kan bedömas.<br/><br>
Temat "Framgångsvägar" sammanfattar tre kapitel om hur vägledning<br/><br>
i grundskolan påverkar elevers gymnasieval, om fritidslärande och medelklassvärden i föräldrars strategier när det gäller de egna barnens karriär och om hur personlighetsegenskaper och inlärningsstilar påverkar betyg.<br/><br>
I temat "Utmanade normer" studeras den danska skolans roll i moderniseringen av Grönland, genus och matematikdidaktik, samhällskunskapsämnets legitimitetskris och normkritiska och icke-förtryckande sätt att tänka inom undervisning och lärande.<br/><br>
De fyra kapitlen på temat "Förutsättningar" behandlar hur lärarutbildningen kan bidra till utvecklingen av blivande lärares professionella handlingsutrymme, den högre utbildningens internationalisering, naturveterstudenters skrivande och skrivträning samt utveckling av forskningsbaserad undervisning och lärande inom medicinska utbildningar vid Lunds universitet.<br/><br>
Under temat "Inramningar", slutligen, analyseras hur visualisering av lärandes ögonrörelser kan understödja metakognition, starka mikrokulturer inom högre utbildning, olika yttre och inre inramningar av skolans verksamhet och didaktiska irritationer inom musiklärarutbildning.<br/><br>
Antologin avslutas med att professor Berit Askling, tidigare huvudsekreterare för det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet inom Vetenskapsrådet, reflekterar kring bildandet av den nya utbildningsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet i relation till det nationella utbildningsvetenskapliga landskapet.}},
 editor    = {{Persson, Anders and Johansson, Roger}},
 isbn     = {{978-91-7473-862-9}},
 keywords   = {{utbildningsvetenskap; educational sciences; sociologi; sociology; lärande; undervisning; utbildning}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Book Editor}},
 publisher  = {{Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet}},
 title    = {{Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/5935424/4437905.pdf}},
 year     = {{2014}},
}