Advanced

Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet

Dänhardt, Juliana LU ; Hedlund, Katarina LU ; Birkhofer, Klaus LU ; Bracht Jörgensen, Helene LU ; Brady, Mark LU ; Brönmark, Christer LU ; Lindström, Sandra LU ; Nilsson, Lovisa LU ; Olsson, Ola LU and Rundlöf, Maj LU , et al. (2013) In CEC Syntes CEC Syntes Nr 01.
Abstract (Swedish)
Jordbrukslandskapet tillhandahåller ekosystemtjänster som utgör förutsättningen för en uthållig jordbruksproduktion och är till nytta för samhället i stort. Bakom dessa finns ekologiska processer som beror av samspel mellan en mångfald av organismer. Skånes jordbruk har genomgått betydande förändringar som förändrat landskapet och livsmiljön för många av dessa. För att bevara och förvalta ekosystemtjänsterna krävs en förståelse för sambanden mellan jordbruk, landskap och ekosystemprocesser.Rapporten beskriver ekologiska processer som ligger till grund för några viktiga ekosystemtjänster i Skånes jordbrukslandskap och visar betydelsen av biologisk mångfald för deras funktion. Där så är möjligt beskrivs hur de kan... (More)
Jordbrukslandskapet tillhandahåller ekosystemtjänster som utgör förutsättningen för en uthållig jordbruksproduktion och är till nytta för samhället i stort. Bakom dessa finns ekologiska processer som beror av samspel mellan en mångfald av organismer. Skånes jordbruk har genomgått betydande förändringar som förändrat landskapet och livsmiljön för många av dessa. För att bevara och förvalta ekosystemtjänsterna krävs en förståelse för sambanden mellan jordbruk, landskap och ekosystemprocesser.Rapporten beskriver ekologiska processer som ligger till grund för några viktiga ekosystemtjänster i Skånes jordbrukslandskap och visar betydelsen av biologisk mångfald för deras funktion. Där så är möjligt beskrivs hur de kan värderas. Slutligen redovisas praktiska åtgärder som gynnar dem.Rapporten visar att ekosystemtjänster inte enkelt går att ersätta med teknologiska lösningar, utan att förvaltning av dessa tjänster lönar sig. Detta kräver ökad ekologisk kunskap och anpassade styrmedel vilket kräver ökat samråd och regelbunden återkoppling mellan lantbrukare, myndigheter och forskare. Förhoppningen är att rapporten, framtagen av Lunds universitet och Region Skåne, inspirerar till detta! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; ; ; ; ; ; and , et al. (More)
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; and (Less)
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
styrmedel, biologisk mångfald, jordbrukslandskap, ekosystemtjänster, jordbruk
categories
Popular Science
in
CEC Syntes
volume
CEC Syntes Nr 01
pages
90 pages
publisher
Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
report number
CEC Syntes Nr 01
ISBN
978-91-981577-0-3
language
Swedish
LU publication?
yes
id
8d991a1c-6659-40e5-920a-d088fb74fd19 (old id 7763763)
date added to LUP
2016-04-04 10:56:43
date last changed
2021-01-05 18:21:39
@techreport{8d991a1c-6659-40e5-920a-d088fb74fd19,
 abstract   = {Jordbrukslandskapet tillhandahåller ekosystemtjänster som utgör förutsättningen för en uthållig jordbruksproduktion och är till nytta för samhället i stort. Bakom dessa finns ekologiska processer som beror av samspel mellan en mångfald av organismer. Skånes jordbruk har genomgått betydande förändringar som förändrat landskapet och livsmiljön för många av dessa. För att bevara och förvalta ekosystemtjänsterna krävs en förståelse för sambanden mellan jordbruk, landskap och ekosystemprocesser.<br/><br>
<br/><br>
Rapporten beskriver ekologiska processer som ligger till grund för några viktiga ekosystemtjänster i Skånes jordbrukslandskap och visar betydelsen av biologisk mångfald för deras funktion. Där så är möjligt beskrivs hur de kan värderas. Slutligen redovisas praktiska åtgärder som gynnar dem. <br/><br>
<br/><br>
Rapporten visar att ekosystemtjänster inte enkelt går att ersätta med teknologiska lösningar, utan att förvaltning av dessa tjänster lönar sig. Detta kräver ökad ekologisk kunskap och anpassade styrmedel vilket kräver ökat samråd och regelbunden återkoppling mellan lantbrukare, myndigheter och forskare. Förhoppningen är att rapporten, framtagen av Lunds universitet och Region Skåne, inspirerar till detta!},
 author    = {Dänhardt, Juliana and Hedlund, Katarina and Birkhofer, Klaus and Bracht Jörgensen, Helene and Brady, Mark and Brönmark, Christer and Lindström, Sandra and Nilsson, Lovisa and Olsson, Ola and Rundlöf, Maj and Stjernman, Martin and Smith, Henrik},
 institution = {Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet},
 isbn     = {978-91-981577-0-3},
 language   = {swe},
 number    = {CEC Syntes Nr 01},
 series    = {CEC Syntes},
 title    = {Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5658010/7763814.pdf},
 volume    = {CEC Syntes Nr 01},
 year     = {2013},
}