Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bedömning av examensmål i forskarutbildningen

Lindberg-Sand, Åsa LU and Sonesson, Anders LU (2011) Lunds universitets utvecklingskonferens, 2011
Abstract (Swedish)
Ett av underlagen till Lunds universitets utvecklingsprojekt EQ11 utgjordes av en undersökning av samspelet mellan examensmålen för forskarutbildningen och bedömningens utformning vid ett eller flera forskarutbildningsämnen från varje fakultet/område. Undersökningen utfördes under perioden februari-april 2011 och innebar att varje fakultetsledning utsåg de ämnen som skulle ingå. Redovisningen byggde på en enkät baserad på målen för doktorsexamen. Enkäten skulle besvaras kollektivt: dvs. utbildningsansvariga, handledare och doktorander skulle tillsammans diskutera examensmålens betydelse och på vilket sätt man inom utbildningen skapar förutsättningar för att de också på något sätt har bedömts vid examen. Projektet hade två syften: Det... (More)
Ett av underlagen till Lunds universitets utvecklingsprojekt EQ11 utgjordes av en undersökning av samspelet mellan examensmålen för forskarutbildningen och bedömningens utformning vid ett eller flera forskarutbildningsämnen från varje fakultet/område. Undersökningen utfördes under perioden februari-april 2011 och innebar att varje fakultetsledning utsåg de ämnen som skulle ingå. Redovisningen byggde på en enkät baserad på målen för doktorsexamen. Enkäten skulle besvaras kollektivt: dvs. utbildningsansvariga, handledare och doktorander skulle tillsammans diskutera examensmålens betydelse och på vilket sätt man inom utbildningen skapar förutsättningar för att de också på något sätt har bedömts vid examen. Projektet hade två syften: Det första vara att skapa en överblick av i vilken utsträckning olika examensmål bedöms under forskarutbildningen, det andra var att de diskussioner som besvarandet av enkäten inom olika områden skulle innebära skulle kunna användas som en utgångspunkt för pedagogiskt utvecklingsarbete inom forskarutbildningen.
Enkäten besvarades av grupper inom fjorton forskarutbildningsområden och en första rapport redovisades inom ramen för EQ11 (Lindberg-Sand & Sonesson, 2011). Den visade att flertalet ämnesgrupper ansåg att det är mycket viktigt eller viktigt att doktoranderna uppnår merparten av examensmålen. Några grupper ansåg dock att de examensmål som innebär t.ex. att doktoranderna ska visa förmåga att bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande kan betraktas som mindre viktiga. Ju närmare ett examensmål ser ut att vara knutet till avhandlingsarbetet, desto större var enigheten om dess betydelse. När det gällde vilka av examensmålen som också examinerades under forskarutbildningen framkom en mycket blandad bild. Variationen ser ut att till stora delar hänga ihop med de mycket stora skillnaderna mellan hur forskning bedrivs och publiceras inom olika forskningsområden. En fortsatt bearbetning av enkätmaterialet kommer att utföras under hösten i syfte att tydligare beskriva variationen mellan olika forskarutbildningsämnen.
Presentationen kommer att redovisa resultatet från den första rapporten till EQ11, men med en fördjupad analys i förhållande till variationen mellan olika forskarutbildningsämnen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
published
subject
keywords
Doctoral education, Doctoral supervision, Educational development, academic leadership, Bologna, ILO
categories
Higher Education
conference name
Lunds universitets utvecklingskonferens, 2011
conference location
Lund, Sweden
conference dates
2011-10-13 - 2011-10-13
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:44.
id
f5c19731-b43a-437d-b7e7-3e5eed0ea744 (old id 4438000)
date added to LUP
2016-04-04 13:00:11
date last changed
2019-04-17 07:41:42
@misc{f5c19731-b43a-437d-b7e7-3e5eed0ea744,
 abstract   = {Ett av underlagen till Lunds universitets utvecklingsprojekt EQ11 utgjordes av en undersökning av samspelet mellan examensmålen för forskarutbildningen och bedömningens utformning vid ett eller flera forskarutbildningsämnen från varje fakultet/område. Undersökningen utfördes under perioden februari-april 2011 och innebar att varje fakultetsledning utsåg de ämnen som skulle ingå. Redovisningen byggde på en enkät baserad på målen för doktorsexamen. Enkäten skulle besvaras kollektivt: dvs. utbildningsansvariga, handledare och doktorander skulle tillsammans diskutera examensmålens betydelse och på vilket sätt man inom utbildningen skapar förutsättningar för att de också på något sätt har bedömts vid examen. Projektet hade två syften: Det första vara att skapa en överblick av i vilken utsträckning olika examensmål bedöms under forskarutbildningen, det andra var att de diskussioner som besvarandet av enkäten inom olika områden skulle innebära skulle kunna användas som en utgångspunkt för pedagogiskt utvecklingsarbete inom forskarutbildningen.<br>
Enkäten besvarades av grupper inom fjorton forskarutbildningsområden och en första rapport redovisades inom ramen för EQ11 (Lindberg-Sand &amp; Sonesson, 2011). Den visade att flertalet ämnesgrupper ansåg att det är mycket viktigt eller viktigt att doktoranderna uppnår merparten av examensmålen. Några grupper ansåg dock att de examensmål som innebär t.ex. att doktoranderna ska visa förmåga att bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande kan betraktas som mindre viktiga. Ju närmare ett examensmål ser ut att vara knutet till avhandlingsarbetet, desto större var enigheten om dess betydelse. När det gällde vilka av examensmålen som också examinerades under forskarutbildningen framkom en mycket blandad bild. Variationen ser ut att till stora delar hänga ihop med de mycket stora skillnaderna mellan hur forskning bedrivs och publiceras inom olika forskningsområden. En fortsatt bearbetning av enkätmaterialet kommer att utföras under hösten i syfte att tydligare beskriva variationen mellan olika forskarutbildningsämnen.<br>
Presentationen kommer att redovisa resultatet från den första rapporten till EQ11, men med en fördjupad analys i förhållande till variationen mellan olika forskarutbildningsämnen.},
 author    = {Lindberg-Sand, Åsa and Sonesson, Anders},
 language   = {swe},
 title    = {Bedömning av examensmål i forskarutbildningen},
 year     = {2011},
}